- 50%
Đầm sơ mi họa tiết kèm đai Đầm sơ mi họa tiết kèm đai

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi họa tiết kèm đai

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Đầm sơ mi sát nách xếp tầng Đầm sơ mi sát nách xếp tầng

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi sát nách xếp tầng

3.800.000₫ 1.900.000₫
- 50%
Đầm sơ mi vai chơm họa tiết Đầm sơ mi vai chơm họa tiết

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi vai chơm họa tiết

3.700.000₫ 1.850.000₫
- 50%
Đầm sơ mi tay dại họa tiết Đầm sơ mi tay dại họa tiết

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi tay dại họa tiết

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Đầm sơ mi họa tiết da báo Đầm sơ mi họa tiết da báo

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi họa tiết da báo

3.700.000₫ 1.850.000₫
- 50%
(4 màu) Đầm sơ mi họa tiết nhiệt đới (4 màu) Đầm sơ mi họa tiết nhiệt đới

Đầm sơ mi - LIMITED

(4 màu) Đầm sơ mi họa tiết nhiệt đới

3.700.000₫ 1.850.000₫
- 50%
Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi tay ngắn họa tiết hoa

3.500.000₫ 1.750.000₫
- 50%
Đầm sơ mi tay lỡ hoạ tiết hoa Đầm sơ mi tay lỡ hoạ tiết hoa

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi tay lỡ hoạ tiết hoa

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Outlet | (2 màu) Đầm sơ mi dập ly họa tiết hoa Outlet | (2 màu) Đầm sơ mi dập ly họa tiết hoa

Đầm sơ mi - LIMITED

Outlet | (2 màu) Đầm sơ mi dập ly họa tiết hoa

3.500.000₫ 1.750.000₫
- 50%
Đầm sơ mi họa tiết hoa Đầm sơ mi họa tiết hoa

Đầm sơ mi - LIMITED

Đầm sơ mi họa tiết hoa

2.999.000₫ 1.499.500₫
popup

Amount:

Total Price: