- 50%
Đầm xòe rủ trễ vai Đầm xòe rủ trễ vai

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe rủ trễ vai

3.800.000₫ 1.900.000₫
- 50%
Đầm xòe cổ thuyền lưng đính hoa Đầm xòe cổ thuyền lưng đính hoa

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe cổ thuyền lưng đính hoa

4.500.000₫ 2.250.000₫
- 50%
Đầm xòe hai dây lệch vai đính hoa Đầm xòe hai dây lệch vai đính hoa

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe hai dây lệch vai đính hoa

4.500.000₫ 2.250.000₫
- 50%
Đầm xòe trễ vai đính hoa Đầm xòe trễ vai đính hoa

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe trễ vai đính hoa

4.500.000₫ 2.250.000₫
- 50%
Đầm xòe xếp ly cổ V Đầm xòe xếp ly cổ V

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe xếp ly cổ V

4.500.000₫ 2.250.000₫
- 50%
Đầm xòe hai dây phối voan Đầm xòe hai dây phối voan

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe hai dây phối voan

4.500.000₫ 2.250.000₫
- 50%
Đầm xòe lệch vai TAFFETA SOFT LINING Đầm xòe lệch vai TAFFETA SOFT LINING

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe lệch vai TAFFETA SOFT LINING

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Đầm xòe hai dây đính đá Đầm xòe hai dây đính đá

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe hai dây đính đá

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Đầm xòe hai dây đính ngọc Đầm xòe hai dây đính ngọc

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe hai dây đính ngọc

4.500.000₫ 2.250.000₫
- 50%
(2 màu) Đầm xòe trễ vai (2 màu) Đầm xòe trễ vai

Đầm xòe - LIMITED

(2 màu) Đầm xòe trễ vai

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Đầm xòe trễn vai đính ngọc Đầm xòe trễn vai đính ngọc

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe trễn vai đính ngọc

3.999.000₫ 1.999.500₫
- 50%
Đầm xòe cổ tròn đập ly Đầm xòe cổ tròn đập ly

Đầm xòe - LIMITED

Đầm xòe cổ tròn đập ly

3.999.000₫ 1.999.500₫
popup

Amount:

Total Price: